Menu Sluiten

Urine verwerking met de biomeiler

Er zijn verschillende redenen waarom het interessant kan zijn om urine appart op te vangen en verwerken. Zo is urine ca. 2% van het volume dat een huishouden aan afvalwater produceert terwijl er 70 to 90% van de nutrienten (stikstof, fosfor en kalium) inzit. Rioolwaterzuiveringen en de kunstmest industrie kosten veel energie. Daarnaast kan er nog water bespaard worden omdat urine niet gespoeld hoeft te worden. De rioolwaterzuiveringen zijn ook vaak niet blij met de grote nutrienten pieken van festivals.

Voor een biomeiler is urine een uitstekende stikstofbron en komt ten goede aan de warmteopbrengst. De nutrienten gaan zich hechten aan het koolstof en dat maakt de compost een uitstekende bodemverbeteraar. Onderzoek wijst uit dat microverontreinigingen van medicijnreciduen relatief goed afbreken in een composteringsproces. Er is echter nog meer onderzoek nodig om alle risico’s uit te sluiten. Samen Wageningen Universiteit Research wordt het concept in onderzoeksprogramma’s opgenomen.

Urine oxidatie met hout,
bron: Urine Addition as a Nutrient Source for Biological Wood Oxidation at 40 °C
Shiyang Fan, Anran Li, Annemiek ter Heijne, Cees J.N. Buisman, and Wei-Shan Chen
ACS Sustainable Chemistry & Engineering
 2020 8 (46), 17079-17087DOI: 10.1021/acssuschemeng.0c04896