Menu Sluiten

Kosten en baten

We krijgen regelmatig de vraag:

Wat kost een biomeiler? en Hoeveel warmte levert het nu echt op?

Op beide vragen is moeilijk één antwoord te geven, maar we gaan het toch proberen. Een biomeiler kent vele verschijningsvormen en wordt door elke bouwer en op elke plek weer anders gemaakt. Alle variatie is heel leuk, maar wij proberen juist een zekere mate van standaardisatie te stimuleren zodat resultaten beter vergeleken kunnen worden. We moedigen dan ook iedereen aan om zoveel mogelijk te bouwen volgens de volgende ‘standaard’ biomeiler maten.

Zelfs na enige standaard aannames is het moeilijk een vaste prijs te geven voor de bouw van een biomeiler. Daarom bieden we hier een overzicht waarin de opbouw van de prijs wordt toegelicht op basis van richtprijzen voor veelgebruikte materialen. Hiermee kan ieder voor zich een inschatting maken van de bouwkosten van een biomeiler die past in de situatie.

indicatie materiaalkosten biomeiler

Naast de materiaalkosten worden er doorgaans ook aanvullende kosten gemaakt voor het plannen, ontwerpen en realiseren van een biomeiler. Wij moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk zelf te doen, maar het is ook goed mogelijk om één en ander uit te besteden aan professionals. Omdat ontwerpwerk, (workshop) organisatie, productiewerk en huur van materieel vaak hoge kosten met zich meebrengt doen we ons best een indicatie te geven. Dit zijn slechts richtprijzen, elk biomeiler project is anders en door goede afspraken te maken met lokale partijen is vaak veel te organiseren met gesloten beurs.

indicatie arbeidskosten biomeiler

Tegenover de kosten staat natuurlijk de opbrengst van de biomeiler. Wij geloven dat de werkelijke winst van compost productie zit in het verbeteren van de bodemkwaliteit en het reduceren van broeikasgassen in de lucht. Maar de directe opbrengst in warmte is voor velen de belangrijkste reden om een biomeiler te bouwen. Zodoende geven we hier een overzicht met een indicatie van de warmteopbrengst die verwacht kan worden bij een ‘standaard’ biomeiler. De energieprijzen zijn gebaseerd op de meest recente cijfers van Milieu Centraal.
De opbrengst moet met een zeer ruime marge genomen worden, we hebben geprobeerd dit weer te geven in de cijfers. De biomeiler is een biologisch proces dat onvoorspelbaar verloopt. De warmteopbrengst fluctueert over tijd en de totale opbrengst wordt sterk beïnvloed door de levensduur. Bovendien kan de opbrengst niet één op één vergeleken worden met de besparing in energiekosten t.o.v. een andere warmtebron omdat in vrijwel elke praktijksituatie het warmteverbruik veranderd na de bouw van een biomeiler. Ook wordt vaak slechts een deel van de beschikbare warmte nuttig besteed omdat een biomeiler continu warmte levert en alleen met behulp van een buffersysteem optimaal wordt gebruikt.

indicatie warmte opbrengst biomeiler