Menu Sluiten

Wat is een Biomeiler?

-10 buiten + 47 van binnen
Biomeiler tijdens koude winter 2018, Stünzel, Duitsland.

Een biomeiler is een composteersysteem, waarbij de warmte wordt onttrokken voor nuttig gebruik. Biomeiler is een integraal concept. Het levert zowel warmte als hoge kwaliteit compost! Welke bijdraagt aan een gezonde, vruchtbare en watervasthoudende bodem. Reststromen worden verwerkt en de natuurlijk kringloop gesloten.

Primair zal een biomeiler hoogwaardige houtcompost opleveren uit reststromen. Secundair zal je warmte kunnen onttrekken en deze aanwenden voor het verwarmen van een kas of serre, bijgebouw of gehele woning.

Bacteriën en andere micro-organismen breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten. Bij deze omzetting komt warmte vrij (tot 60 °C) die benut kan worden. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar kan de warmte worden gewonnen. Er bestaan verschillende types, elk met hun voor- & nadelen.

Het belangrijkste is natuurlijk dat een biomeiler elke één of twee jaar zeer hoogwaardige houtcompost produceert. Deze compost gebruik je om de grond te verbeteren voor voedselproductie, het stimuleren van biodiversiteit en het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer.

Temperaturen in de biomeiler.

De warmteterugwinning wordt geschat op 1 kWh per kubieke meter biomassa per dag. De werkelijke winst is afhankelijk van verschillende factoren zoals: grootte, materiaalgebruik, warmteverliezen en de gebruikte warmtewisselaar. De warmte die vrijkomt bij de compostering kan aangewend worden voor ruimteverwarming en bij uitbreiding ook als sanitair warm water.

Stichting Biomeiler bouwde de voorbije jaren ervaringskennis op en werkte samen in verschillende onderzoekstrajecten. De low-tech benadering van de jaren 70 van de vorige eeuw is verleden tijd. De Internationale Thermocompost Community innoveerde om de opbouw en afbraak makkelijker en sneller te maken. Stichting biomeiler werkte in beginjaren samen met het Duitse bedrijf Native Power en in Nederland door studio Content.

Vandaag de dag is de samenwerking uitgebreid en lopen eigen trajecten. Lees hier meer over onze innovatie.

Geschiedenis

De concepten die achter het concept ‘biomeiler’ schuilgaan werden bedacht door de Zwitser Jean Pain (1930–1981). Hij is bekend om de vooruitstrevende technieken van zijn tijd die hij ontwikkelde over het composteren. Hij verhuisde in 1964 samen met zijn vrouw, Ida, naar Villecroze in het departement Var in Zuid-Frankrijk. Hier voerde hij de functie van boswachter uit samen met zijn vrouw. Tijdens het onderhoud van dit 1000 hectare groot domein ontwikkelde hij verschillende composteringsmethodes die het onderhoud vergemakkelijkten. De experimenten die hij uitvoerde bleven niet beperkt tot Frankrijk, ook in België werden biomeilers gebouwd. In het Vlaamse dorp Londerzeel bevindt zich het ‘Comité Jean Pain’. Oorspronkelijk opgericht op de “Methodes Jean Pain” uit te dragen huisvest de vzw vandaag een aantal volkstuintjes en een bezoekerscentrum.

Jean Pain Composting

Jean Pain Composting is een methode om van houtsnippers (snoeiafval) snel een goede compost te maken. In deze tijdsperiode was het niet ongewoon snoeiafval te verbranden daar het een enorme hoeveelheid plaats in nam en er weinig anders mee te doen viel. De enorme klimaatimpact die deze manier van werken had is groot, wetende dat het verbranden van 1 kg hout (cellulose) resulteert in de uitstoot van 1,63kg CO2.

Un autre jardin

Het succes van de aanpak van Jean Pain kan worden toegeschreven aan de low-tech aanpak die hij nastreefde in de ontwikkeling van zijn methode. Zijn bevindingen zijn samengevat in het boek “Un autre jardin” (1972) dat in verschillende talen zoals Engels, Spaans, Duits en Nederlands werd vertaald.

Lees hier meer over compostverwarminggoogle ‘compost heating’ of bekijk filmpjes op youtube.

De oorspronkelijke film over Jean Pain van de Duitse ZDF die velen van ons heeft geïnspireerd kun je hier bekijken: